divendres, 15 de gener de 2016

Sobre Filosofia i resultats educatiusHi ha moltes maneres d’expressar el fet diferencial una, ben segur no pas la més significativa, però si la que més m’afecta, és que un professor de filosofia viu molt millor a cap altre CCAA que a Catalunya. Aquesta és una causa del meu malestar dels darrers mesos bastant objectiva. A tot arreu de l’estat, han estat mantinguts els departaments de Filosofia. A Catalunya es van suprimir fa vint anys. Això significa que a tot arreu hi un parell de professors per departament i generalment es distribueixen la carrega lectiva. A Catalunya un professor només, com és el meu cas, fa tots els cursos de batxillerat. Si la metodologia es passar la classe parlant una hora del que sigui, si es de filosofia millor, no hi ha gaire problema. Si tens la pretensió de fer treballar els alumnes per ajudar-los a assolir l’objectiu fonamental del batxillerat, aprendre a llegir i escriure completament, llavors, com m’ha passat aquests mesos, no dones abast. Evidentment l’augment de la carrega lectiva, decisió compartida pel govern català i l’espanyol, i l’augment d’anys a l’esquena, dictat per la providència divina o natural, tampoc no ajuden gaire. En tot cas, suposo que és un fet privilegiat venir d’una de les CA amb millors resultats educatius, a diferència de Catalunya. Alguns espectacularment bons com el de Sòria. Els alumnes sorians tenen millors indicadors que els finesos. Ningú, però , mira d’anar a aprendre a Sòria. Quins són els avantatges del sorians? No es gasta més en els centres, sinó per un igual i com tot està molt dispers,segurament la despesa és menys efectiva. Tampoc tenen millors ni pitjors professors. Els professors són els sorians, quatre gats, i els joves que no han pogut obtenir places a d’altres llocs més atractius dins de la Comunitat. Aquí potser si hi ha un avantatge cert: l’estar lluny de tot arreu, cosa que els permet estar ben tranquils. En general però, i comparant, els resultats de Castella amb els de Catalunya, la diferència més gran sembla estar a les estructures familiars i a la relació amb l’estudi. També alguns pensaren que precisament a Castellà d’innovació pedagògica no hi hagut gaire i la continuïtat amb els temps anteriors a la LOGSE és molt més gran que no pas a casa nostra ....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada